Christopher HEATON-HARRIS : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 19-05-2008 / 13-07-2009 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Bulgaaria parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 31-01-2007 / 18-05-2008 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Eelarvekontrollikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/116/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste kaitse tähtaja kohta  
- CULT_AD(2008)414333 -  
-
CULT 
ARVAMUS Kaubandus- ja majandussuhted Hiinaga  
- IMCO_AD(2008)414366 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse mitmeaastane ühenduse programm Internetti ja teisi kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks  
- CULT_AD(2008)407911 -  
-
CULT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Ülemkogu kohtumiste korraldamine Strasbourgis  
- P6_DCL(2006)0033 - Kehtivuse kaotanud  
Richard CORBETT , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Christopher HEATON-HARRIS , Cecilia MALMSTRÖM , Cem ÖZDEMIR  
Algatatud : 26-04-2006
Tähtaeg : 26-07-2006
Allakirjutanute arv : 199 - 26-07-2006
Kirjalik deklaratsioon: Rassismivastane võitlus jalgpallis  
- P6_DCL(2005)0069 - Vastu võetud  
Emine BOZKURT , Claude MORAES , Christopher HEATON-HARRIS , Cem ÖZDEMIR , Alexander Nuno PICKART ALVARO  
Algatatud : 30-11-2005
Tähtaeg : 01-03-2006
Vastu võetud (kuupäev) : 14-03-2006
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2006)0080
Allakirjutanute arv : 423 - 01-03-2006
Kirjalik deklaratsioon: vabakaubandus  
- P6_DCL(2005)0044 - Kehtivuse kaotanud  
Martin CALLANAN , Daniel HANNAN , Christopher HEATON-HARRIS , Roger HELMER  
Algatatud : 05-09-2005
Tähtaeg : 05-12-2005
Allakirjutanute arv : 13 - 05-12-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.