Caroline LUCAS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 17-05-2010 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 17-05-2010 : Green Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

  • 16-09-2009 / 17-05-2010 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 17-05-2010 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 16-07-2009 / 17-05-2010 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 17-05-2010 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 16-09-2009 / 17-05-2010 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Lemmikloomade heaolu  
- P7_DCL(2010)0026 - Kehtivuse kaotanud  
Carl SCHLYTER , Marit PAULSEN , Caroline LUCAS , Janusz WOJCIECHOWSKI , Daciana Octavia SÂRBU  
Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 226 - 09-09-2010
Kirjalik deklaratsioon: Loomuuringute ja loomkatsete asemel kasutatavate alternatiivsete meetodite edendamine  
- P7_DCL(2009)0053 - Kehtivuse kaotanud  
Raül ROMEVA i RUEDA , Caroline LUCAS , Daciana Octavia SÂRBU , Sirpa PIETIKÄINEN , Gerben-Jan GERBRANDY  
Algatatud : 07-10-2009
Tähtaeg : 21-01-2010
Allakirjutanute arv : 159 - 21-01-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon