Neil PARISH : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 14-02-2007 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 15-02-2007 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

 • 22-09-2004 / 14-02-2007 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 22-09-2004 / 14-02-2007 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 01-02-2006 / 19-06-2007 : Equitable Life Assurance Society kriisi uurimiskomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 15-02-2007 / 13-03-2007 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 14-03-2007 / 15-01-2008 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 16-01-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 15-09-2004 / 06-04-2008 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 28-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 19-01-2006 / 31-01-2006 : Equitable Life Assurance Society kriisi uurimiskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalanduskomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Pärsia lahe riikidega (k.a Jeemen) suhtlemiseks
 • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ  
- AGRI_AD(2007)378883 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Vajadus põllumajandusloomade kaitset käsitleva direktiivi parema järelevalve ja jõustamise järele, eelkõige seoses hanede kitkumisega  
- P6_DCL(2009)0017 - Kehtivuse kaotanud  
Anna HEDH , Göran FÄRM , Robert EVANS , Neil PARISH , Mojca DRČAR MURKO  
Algatatud : 18-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 53 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Lemmikloomade ja hulkuvate loomade heaolu  
- P6_DCL(2009)0012 - Kehtivuse kaotanud  
Alain HUTCHINSON , David HAMMERSTEIN , Neil PARISH  
Algatatud : 02-02-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 294 - 08-05-2009
Kirjalik deklaratsioon: Lammaste elektrooniline identifitseerimissüsteem  
- P6_DCL(2008)0068 - Kehtivuse kaotanud  
Alyn SMITH , Jill EVANS , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Neil PARISH  
Algatatud : 01-09-2008
Tähtaeg : 04-12-2008
Allakirjutanute arv : 81 - 05-12-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.