Michael John HOLMES : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 01-07-2001 : fraktsioon Demokraatia ja Erinevuste Euroopa eest - Liige
 • 02-07-2001 / 15-12-2002 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 15-12-2002 : UK Independence Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 02-07-2000 : Eelarvekontrolli komitee
 • 03-09-2001 / 14-01-2002 : Eelarvete komitee
 • 17-01-2002 / 17-11-2002 : Kalanduskomisjon
 • 17-01-2002 / 15-12-2002 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 07-02-2002 / 15-12-2002 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 01-07-2001 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 13-06-2000 / 01-07-2001 : Esmaõiguse komitee
 • 27-03-2001 / 01-07-2001 : Kalanduskomitee
 • 24-04-2001 / 01-07-2001 : Eelarvekontrolli komitee
 • 17-01-2002 / 15-12-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 07-02-2002 / 15-12-2002 : Delegatsioon parlamendi ELi-Eesti ühiskomisjonis
 • 18-11-2002 / 15-12-2002 : Kalanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143