Elizabeth LYNNE : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 03-02-2012 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 03-02-2012 : Liberal Democrats Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Liikmed 

  • 16-09-2009 / 03-02-2012 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 03-02-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
  • 16-09-2009 / 03-02-2012 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 03-02-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Jälitamisvastane võitlus  
- P7_DCL(2010)0072 - Kehtivuse kaotanud  
Elizabeth LYNNE , Roberta ANGELILLI , Tanja FAJON , Raül ROMEVA i RUEDA  
Algatatud : 20-09-2010
Tähtaeg : 20-12-2010
Allakirjutanute arv : 139 - 20-12-2010
Kirjalik deklaratsioon: ELi kodutuse kaotamise strateegia  
- P7_DCL(2010)0061 - Vastu võetud  
Britta THOMSEN , Elizabeth LYNNE , Ilda FIGUEIREDO , Karima DELLI , Jacek PROTASIEWICZ  
Algatatud : 06-09-2010
Tähtaeg : 16-12-2010
Vastu võetud (kuupäev) : 16-12-2010
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2010)0499
Allakirjutanute arv : 391 - 16-12-2010
Kirjalik deklaratsioon: Rinnavähivastane võitlus Euroopa Liidus  
- P7_DCL(2009)0071 - Vastu võetud  
Elizabeth LYNNE , Michail TREMOPOULOS , Lívia JÁRÓKA , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG  
Algatatud : 14-12-2009
Tähtaeg : 25-03-2010
Vastu võetud (kuupäev) : 05-05-2010
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2010)0146
Allakirjutanute arv : 381 - 25-03-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon