Diana WALLIS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 20-07-2009 / 31-01-2012 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Liberal Democrats Party (Ühendkuningriik)

Asepresident 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Euroopa Parlament

Liikmed 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Õiguskomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 31-01-2012 : Õiguskomisjon
 • 19-01-2012 / 31-01-2012 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Delegatsioon Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ning Kosovoga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbija õiguste kohta  
- JURI_AD(2011)445885 -  
-
JURI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse kohta  
- PETI_AD(2010)450890 -  
-
PETI 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Kinnipeetavate põhiõiguste rikkumine Euroopa Liidus  
- P7_DCL(2011)0006 - Kehtivuse kaotanud  
Françoise CASTEX , Jan Philipp ALBRECHT , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Diana WALLIS  
Algatatud : 14-02-2011
Tähtaeg : 16-05-2011
Allakirjutanute arv : 140 - 17-05-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon