Elspeth ATTWOOLL : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Liberal Democrat Party (Ühendkuningriik)
 • 08-06-2005 / 13-07-2009 : Scottish Liberal Democrats (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalanduskomisjon

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Regionaalarengukomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu parem õigusloome  
- REGI_AD(2007)388354 -  
-
REGI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus maaelu arendamist käsitlevate ühenduse strateegiliste suuniste kohta (Programmi tööperiood 2007–2013)  
- REGI_AD(2006)364667 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Tsiviilpartnerluste võrdne tunnustamine  
- P6_DCL(2008)0076 - Kehtivuse kaotanud  
Sharon BOWLES , Elspeth ATTWOOLL , Martine ROURE , Caroline LUCAS , Anders WIJKMAN  
Algatatud : 22-09-2008
Tähtaeg : 15-01-2009
Allakirjutanute arv : 160 - 16-01-2009
Kirjalik deklaratsioon: Lõhe triivvõrkudega avamerepüük  
- P6_DCL(2005)0063 - Kehtivuse kaotanud  
Terence WYNN , Catherine STIHLER , Neil PARISH , Paulo CASACA , Elspeth ATTWOOLL  
Algatatud : 24-10-2005
Tähtaeg : 24-01-2006
Allakirjutanute arv : 61 - 24-01-2006
Kirjalik deklaratsioon: Võõrkeele assistentide – lettori – õigused Itaalia ülikoolides  
- P6_DCL(2005)0046 - Kehtivuse kaotanud  
Elspeth ATTWOOLL , Ian HUDGHTON , David MARTIN , Alyn SMITH , Struan STEVENSON  
Algatatud : 12-09-2005
Tähtaeg : 12-12-2005
Allakirjutanute arv : 26 - 12-12-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.