Den DOVER : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Conservative and Unionist Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 10-04-2005 : Eelarvekomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
 • 11-04-2005 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 31-01-2007 / 11-02-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 12-02-2007 / 13-07-2009 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-2004 / 16-03-2005 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
 • 17-03-2005 / 14-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Regionaalarengukomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 12-02-2007 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused  
- ITRE_AD(2008)412341 -  
-
ITRE 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ehitiste energiatõhususe soodustamine  
- P6_DCL(2005)0055 - Kehtivuse kaotanud  
Den DOVER , Kathy SINNOTT  
Algatatud : 28-09-2005
Tähtaeg : 28-12-2005
Allakirjutanute arv : 72 - 28-12-2005
Kirjalik deklaratsioon: Üleskutse liikmesriikidele kohaldada elamusektoris alandatud käibemaksumäära  
- P6_DCL(2005)0054 - Kehtivuse kaotanud  
Den DOVER , Kathy SINNOTT  
Algatatud : 28-09-2005
Tähtaeg : 28-12-2005
Allakirjutanute arv : 103 - 28-12-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.