Michiel van HULTEN : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partij van de Arbeid (Madalmaad)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Eelarvekontrolli komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekontrollikomisjon

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kalanduskomitee
  • 06-09-2001 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kalanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report concerning discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union of the 2002 financial year - Section I - European Parliament - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0218/2004 -  
-
CONT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the Aids epidemic and Vatican advice on condoms EN  
- P5_DCL(2003)0029 - Kehtivuse kaotanud  
Chris DAVIES , Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK , Marco CAPPATO , Anna KARAMANOU , Michiel van HULTEN  
Algatatud : 26-11-2003
Tähtaeg : 26-02-2004
Allakirjutanute arv : 73 - 26-02-2004
Kirjalik deklaratsioon: on a democratic and free Iran EN  
- P5_DCL(2003)0014 - Kehtivuse kaotanud  
Marco CAPPATO , Paulo CASACA , Carlo FATUZZO , Ulla Margrethe SANDBÆK , Michiel van HULTEN  
Algatatud : 13-06-2003
Tähtaeg : 13-09-2003
Allakirjutanute arv : 21 - 13-09-2003
Kirjalik deklaratsioon: on the right of the European Parliament to determine the location of its seat EN  
- P5_DCL(2003)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Kathalijne Maria BUITENWEG , Andrew DUFF , Christopher HEATON-HARRIS , Michiel van HULTEN , Helle THORNING-SCHMIDT  
Algatatud : 02-06-2003
Tähtaeg : 02-09-2003
Allakirjutanute arv : 147 - 02-09-2003