Giuseppe GARGANI : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 06-06-2011 / 02-02-2012 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
  • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 06-06-2011 / 20-06-2011 : Il Popolo della Libertà (Itaalia)
  • 21-06-2011 / 04-12-2013 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Itaalia)
  • 05-12-2013 / 30-06-2014 : Popolari per l’Europa (Itaalia)

Liikmed 

  • 24-10-2011 / 18-01-2012 : Põhiseaduskomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Õiguskomisjon

Asendusliige 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põhiseaduskomisjon
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv riigihangete kohta  
- JURI_AD(2012)489618 -  
-
JURI 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste hankeid  
- JURI_AD(2012)489642 -  
-
JURI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse rikkumise korral  
- JURI_AD(2014)524711 -  
-
JURI 
ARVAMUS Lissaboni lepingu rakendamine Euroopa Parlamendi suhtes  
- JURI_AD(2014)524682 -  
-
JURI 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon