Gian Paolo GOBBO : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 08-11-2006 / 12-12-2006 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
  • 13-12-2006 / 22-06-2008 : Fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 08-11-2006 / 22-06-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Itaalia)

Liikmed 

  • 31-01-2007 / 22-06-2008 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 15-03-2007 / 22-06-2008 : Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige 

  • 31-01-2007 / 22-06-2008 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 25-04-2007 / 22-06-2008 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks

all-activities 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Hiina sobimatu sekkumine Itaalia siseasjadesse ja Hiina maffia Euroopasse imbumise oht  
- P6_DCL(2007)0049 - Kehtivuse kaotanud  
Mario BORGHEZIO , Gian Paolo GOBBO , Francesco Enrico SPERONI  
Algatatud : 09-05-2007
Tähtaeg : 14-09-2007
Allakirjutanute arv : 15 - 14-09-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.