Mauro NOBILIA : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 21-07-1999 / 21-07-1999 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 22-07-1999 / 20-09-2000 : fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Liige
 • 21-09-2000 / 19-07-2004 : fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest - Varahoidja

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Alleanza nazionale (Itaalia)

Aseesimees 

 • 22-01-2002 / 19-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 13-09-1999 : Kultuuri, noorsoo, hariduse, meedia ja spordi komitee
 • 13-09-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 30-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Küprose parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Slovakkia ühiskomisjonis

Asendusliige 

 • 09-09-1999 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Malta parlamentaarses ühiskomitees
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the tragedy of illegal immigrants shipwrecked in the Mediterranean EN  
- P5_DCL(2003)0028 - Kehtivuse kaotanud  
Sebastiano (Nello) MUSUMECI , Cristiana MUSCARDINI , Mauro NOBILIA , Adriana POLI BORTONE  
Algatatud : 19-11-2003
Tähtaeg : 19-02-2004
Allakirjutanute arv : 28 - 19-02-2004
Kirjalik deklaratsioon: on Union support to assist women undergoing hardship to bring their pregnancy to term EN  
- P5_DCL(2001)0008 - Kehtivuse kaotanud  
Cristiana MUSCARDINI , Mauro NOBILIA , Franz TURCHI , Sergio BERLATO , Sebastiano (Nello) MUSUMECI  
Algatatud : 25-06-2001
Tähtaeg : 25-09-2001
Allakirjutanute arv : 16 - 25-09-2001