Jean-Maurice DEHOUSSE : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 16-09-1999 / 13-05-2001 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 14-05-2001 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 16-09-1999 / 19-07-2004 : Parti socialiste (Belgia)

Liikmed 

 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Jaapani vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128