Brigitte WENZEL-PERILLO : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 27-11-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 27-11-1999 / 19-07-2004 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksamaa)

Liikmed 

 • 16-12-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Lõuna-Aafrika vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2000 / 14-01-2002 : Eelarvete komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 14-12-1999 / 14-01-2002 : Majandus- ja rahanduskomitee
 • 16-12-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Tšehhi Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees
 • 10-07-2001 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Tšehhi Vabariigi ühiskomisjonis
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128