Mary HONEYBALL : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 17-02-2000 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 17-02-2000 / 19-07-2004 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 13-03-2000 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 11-04-2000 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Küprose parlamentaarses ühiskomitees
 • 12-03-2001 / 14-01-2002 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komisjon
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Küprose ühiskomisjonis

Asendusliige 

 • 01-03-2000 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Malta ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council directive on summer-time arrangements - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0356/2000 -  
-
RETT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128