• Generoso   ANDRIA  

Generoso ANDRIA : Resolutsiooni ettepanek(ud) - Viies ametiaeg 

Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

PROPOSTA DI RISOLUZIONE D'URGENZA in the name of the EPP‑ED Group IT  
- B5-0428/2002