• Generoso   ANDRIA  

Generoso ANDRIA : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Viies ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the trade in dog and cat furs EN  
- P5_DCL(2002)0001 - Kehtivuse kaotanud  
Generoso ANDRIA , Francesco FIORI , Charles TANNOCK , Monica FRASSONI , Fiorella GHILARDOTTI  
Algatatud : 16-01-2002
Tähtaeg : 16-04-2002
Allakirjutanute arv : 128 - 16-04-2002