Garrelt DUIN : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 02-10-2000 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 02-10-2000 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

Liikmed 

  • 26-10-2000 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
  • 26-10-2000 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Šveitsi, Islandi ning Norra vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 26-10-2000 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128