Garrelt DUIN : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-2004 / 17-10-2005 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-2004 / 17-10-2005 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksamaa)

Liikmed 

  • 21-07-2004 / 17-10-2005 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 15-09-2004 / 17-10-2005 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 21-07-2004 / 17-10-2005 : Regionaalarengukomisjon
  • 15-09-2004 / 17-10-2005 : Delegatsioon NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.