Eleonora LO CURTO : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 24-07-2008 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 24-07-2008 / 13-07-2009 : Forza Italia (Itaalia)

Liikmed 

  • 03-09-2008 / 13-07-2009 : Eelarvekomisjon
  • 03-09-2008 / 13-07-2009 : Eelarvekontrollikomisjon
  • 04-09-2008 / 13-07-2009 : Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 02-09-2008 / 13-07-2009 : Transpordi- ja turismikomisjon
  • 02-09-2008 / 13-07-2009 : Regionaalarengukomisjon
  • 04-09-2008 / 13-07-2009 : Kalanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Koolipsühholoogi töökoht  
- P6_DCL(2009)0029 - Kehtivuse kaotanud  
Eleonora LO CURTO , Paolo BARTOLOZZI  
Algatatud : 09-03-2009
Tähtaeg : 07-05-2009
Allakirjutanute arv : 39 - 08-05-2009

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.