Catherine GRISET : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Parlamendi 2021. aasta osaistungjärkude ajakava FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendi 2022. aasta osaistungjärkude ajakava FR  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt