Bartho PRONK : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christen Democratisch Appèl (Madalmaad)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 06-10-1999 / 09-12-1999 : Delegatsioon EL-Läti parlamentaarses ühiskomitees
 • 09-12-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonid parlamentaarsetes koostöökomiteedes ning Ühenduse ja Ukraina, Valgevene ning Moldova vaheliste suhetega tegelevad delegatsioonid
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 07-02-2002 / 06-03-2002 : Delegatsioon parlamendi ELi-Ukraina ja ELi-Moldova koostöökomisjonides ja delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Eelarvete komitee
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Küprose parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council Directive on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres (Fifteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EC) - European Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0074/1999 -  
-
EMPL 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128