• Isabelle   DURANT  

Isabelle DURANT : Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ühisettevõtte SESAR 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2014)526097 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- TRAN_AD(2014)526147 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2014)526098 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Raudteeagentuuri 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2014)526096 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Lennundusohutusameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2014)526092 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ühisettevõtte SESAR 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2013)500418 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Raudteeagentuuri 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2013)500417 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Lennundusohutusameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2013)500416 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2013)500414 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020  
- TRAN_AD(2012)491273 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku 2014−2020 heakskiitmise menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise huvides  
- TRAN_AD(2012)489425 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve – kõik jaod  
- TRAN_AD(2012)491320 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon  
- TRAN_AD(2012)476064 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ühisettevõtte SESAR 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2012)476008 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Raudteeagentuuri 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2012)476007 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Lennundusohutusameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2012)476004 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2012)476001 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik)  
- TRAN_AD(2011)472088 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Parlamendi seisukoht nõukogu muudetud 2012. aasta eelarve projekti kohta – kõik jaod  
- TRAN_AD(2011)467189 -  
-
TRAN