• Isabelle   DURANT  

Isabelle DURANT : Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve – kõik jaod  
- TRAN_AD(2013)514648 -  
-
TRAN 
ARVAMUS 2011. aasta eelare täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu – Komisjon  
- TRAN_AD(2013)500563 -  
-
TRAN