Isabelle DURANT : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgia)

Asepresident 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Euroopa Parlament
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlament

Liikmed 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põhiseaduskomisjon
 • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

all-activities 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve – kõik jaod  
- TRAN_AD(2013)514648 -  
-
TRAN 
ARVAMUS 2011. aasta eelare täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve, III jagu – Komisjon  
- TRAN_AD(2013)500563 -  
-
TRAN 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ühisettevõtte SESAR 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2014)526097 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- TRAN_AD(2014)526147 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- TRAN_AD(2014)526098 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Õigus kultuurile kui ELi kodanike põhiõigus  
- P7_DCL(2014)0010 - Kehtivuse kaotanud  
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Sophocles SOPHOCLEOUS , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 133 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Direktiivi 2008/6/EÜ (millega muudetakse direktiivi 97/67/EÜ seoses ühenduse postiteenuste siseturu rajamise lõpuleviimisega) rakendamisega kaasneva kahjuliku mõju vältimine  
- P7_DCL(2010)0094 - Kehtivuse kaotanud  
Dennis de JONG , Georges BACH , Isabelle DURANT , Saïd EL KHADRAOUI , Marian HARKIN  
Algatatud : 13-12-2010
Tähtaeg : 24-03-2011
Allakirjutanute arv : 165 - 24-03-2011
Kirjalik deklaratsioon: Raskeveokite kokkupõrked  
- P7_DCL(2010)0081 - Vastu võetud  
Fiona HALL , Inés AYALA SENDER , Isabelle DURANT , Dieter-Lebrecht KOCH , Sabine WILS  
Algatatud : 10-11-2010
Tähtaeg : 10-03-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 10-03-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0102
Allakirjutanute arv : 415 - 10-03-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon