Jaroslav PAŠKA : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 15-02-2010 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees
 • 16-02-2010 / 30-06-2014 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees/Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Slovenská národná strana (Slovakkia)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2013 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 15-04-2013 / 06-11-2013 : Petitsioonikomisjon
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 08-03-2011 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Eelarvekomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon
 • 08-10-2012 / 14-04-2013 : Petitsioonikomisjon
 • 07-11-2013 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Rasedusdiabeedi vastane võitlus  
- P7_DCL(2013)0010 - Kehtivuse kaotanud  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Algatatud : 09-09-2013
Tähtaeg : 09-12-2013
Allakirjutanute arv : 65 - 10-12-2013

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon