Konstantinos POUPAKIS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Nea Demokratia (Kreeka)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, Montenegro ning Kosovoga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 16-09-2009 / 31-01-2012 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 01-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Tööstustoodete pakendite reljeefses punktkirjas märgistamise vabatahtlik süsteem  
- P7_DCL(2011)0014 - Vastu võetud  
Konstantinos POUPAKIS , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM  
Algatatud : 23-03-2011
Tähtaeg : 23-06-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 23-06-2011
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2011)0299
Allakirjutanute arv : 447 - 23-06-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon