János ÁDER : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 09-05-2012 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Ungari)

Aseesimees 

  • 23-01-2012 / 09-05-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 28-02-2010 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 16-09-2009 / 09-05-2012 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Õnnetusjuhtumite ennetamise ja keskkonnavastutust käsitlevate sätete parandamine kaevandustööstuses  
- P7_DCL(2010)0100 - Kehtivuse kaotanud  
Daciana Octavia SÂRBU , János ÁDER , José BOVÉ , Chris DAVIES , Csaba Sándor TABAJDI  
Algatatud : 13-12-2010
Tähtaeg : 24-03-2011
Allakirjutanute arv : 99 - 24-03-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon