Joe HIGGINS : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 24-02-2011 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 24-02-2011 : Socialist Party (Iirimaa)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 24-02-2011 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 16-09-2009 / 24-02-2011 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 24-02-2011 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 16-07-2009 / 24-02-2011 : Petitsioonikomisjon
  • 16-09-2009 / 24-02-2011 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Stockholmi programmi rakendamise tegevuskava tsiviil-, kaubandus- ja perekonnaõiguslikud ning rahvusvahelisest eraõigusest tulenevad aspektid  
- INTA_AD(2010)443132 -  
-
INTA 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon