Isabella LÖVIN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 02-10-2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 02-10-2014 : Miljöpartiet de gröna (Rootsi)

Aseesimees 

  • 07-07-2014 / 02-10-2014 : Kalanduskomisjon

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Kalanduskomisjon
  • 14-07-2014 / 02-10-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 02-10-2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 14-07-2014 / 02-10-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon