• Rolandas   PAKSAS  

Rolandas PAKSAS : Suuliselt vastatavad küsimused - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136