Catherine GRÈZE : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europe Écologie (Prantsusmaa)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Arengukomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Arengukomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus  
- DEVE_AD(2013)507953 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli sõlmimise kohta  
- DEVE_AD(2013)507951 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettevõtte ühiskondlik vastutus: usaldusväärne, läbipaistev ja vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik majanduskasv  
- DEVE_AD(2012)498153 -  
-
DEVE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Seksuaalne ärakasutamine ja prostitutsioon ning nende mõju soolisele võrdõiguslikkusele  
- DEVE_AD(2013)519580 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused  
- DEVE_AD(2013)510581 -  
-
DEVE 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Arenguharidus ja aktiivne maailmakodanik  
- P7_DCL(2012)0007 - Vastu võetud  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 05-07-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 05-07-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0302
Allakirjutanute arv : 398 - 05-07-2012
Kirjalik deklaratsioon: Kosovo alaealiste romade kaitse  
- P7_DCL(2010)0069 - Kehtivuse kaotanud  
Catherine GRÈZE , Jean-Luc BENNAHMIAS , Cornelia ERNST , Kinga GÖNCZ , Barbara LOCHBIHLER  
Algatatud : 20-09-2010
Tähtaeg : 20-12-2010
Allakirjutanute arv : 125 - 20-12-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon