François ALFONSI : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Regionaalarengukomisjon 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt