• Jarosław   WAŁĘSA  

Jarosław WAŁĘSA : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Kalanduskontrolli Ameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- PECH_AD(2018)613422 -  
-
PECH 
ARVAMUS ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava kohta  
- PECH_AD(2016)585608 -  
-
PECH 
ARVAMUS Euroopa Liidu finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva 2014. aasta aruande kohta  
- INTA_AD(2015)567824 -  
-
INTA