Sidonia MAZUR : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 02-02-2012 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poola)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „ERASMUS KÕIGI JAOKS”  
- BUDG_AD(2012)491064 -  
-
BUDG 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ühisprotokolli loomine Euroopa päeva tähistamiseks kõigis liikmesriikides  
- P7_DCL(2013)0021 - Kehtivuse kaotanud  
Juan Andrés NARANJO ESCOBAR , Hannu TAKKULA , Jean Louis COTTIGNY , Santiago FISAS AYXELÀ , Joseph DAUL , Alejandro CERCAS , Sidonia MAZUR , Salvador GARRIGA POLLEDO , Andrej PLENKOVIĆ , Dominique RIQUET , José Manuel FERNANDES , Francisco SOSA WAGNER  
Algatatud : 21-10-2013
Tähtaeg : 21-01-2014
Allakirjutanute arv : 77 - 23-01-2014
Kirjalik deklaratsioon: Rituaalselt tapetud loomadest ja lindudest valmistatud lihatoodete märgistamine  
- P7_DCL(2013)0011 - Kehtivuse kaotanud  
Morten MESSERSCHMIDT , Janusz WOJCIECHOWSKI , Sidonia MAZUR , Rolandas PAKSAS , Jörg LEICHTFRIED , Nadja HIRSCH , Cristiana MUSCARDINI , Mara BIZZOTTO , Andrea ZANONI , Juozas IMBRASAS , Pavel POC , Róża THUN UND HOHENSTEIN  
Algatatud : 09-09-2013
Tähtaeg : 09-12-2013
Allakirjutanute arv : 48 - 10-12-2013
Kirjalik deklaratsioon: Poola kandideerimine 2014. aastal teist korda toimuvate noorte suveolümpiamängude korraldajaks Poznańis  
- P7_DCL(2009)0061 - Kehtivuse kaotanud  
Filip KACZMAREK , Andrzej GRZYB , Marek SIWIEC , Sidonia MAZUR , Konrad SZYMAŃSKI  
Algatatud : 11-11-2009
Tähtaeg : 25-02-2010
Allakirjutanute arv : 51 - 26-02-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon