Jacek WŁOSOWICZ : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 28-12-2011 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
 • 29-12-2011 / 30-06-2014 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 03-04-2012 : Prawo i Sprawiedliwość (Poola)
 • 04-04-2012 / 30-06-2014 : Solidarna Polska (Poola)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2009 / 28-12-2011 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 16-09-2009 / 28-12-2011 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 01-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ELi liikmesriikide valmisolek uue ühtekuuluvuspoliitika programmiperioodi tõhusaks ja õigeaegseks alustamiseks  
- BUDG_AD(2013)519799 -  
-
BUDG 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Resolutsiooni ettepanek Olukord Egiptuses  
- B7-0148/2014  

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele