Paul NUTTALL : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
  • 20-10-2014 / 01-07-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 08-12-2018 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)
  • 09-12-2018 / 14-02-2019 : Independent (Ühendkuningriik)
  • 15-02-2019 / 01-07-2019 : The Brexit Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Regionaalarengukomisjon

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 30-08-2017 / 06-11-2017 : Arengukomisjon
  • 22-01-2018 / 12-06-2018 : Eelarvekomisjon
  • 22-01-2018 / 01-07-2019 : Eelarvekontrollikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon