• Salvatore   IACOLINO  

Salvatore IACOLINO : Täiskogu aruteludes osalemine - Seitsmes ametiaeg 

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11