Marisa MATIAS : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Olukord Venezuelas pärast rahvuskogu uue eestseisuse ja juhatuse ebaseaduslikke valimisi (parlamentaarne riigipööre) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse ELi, Islandi ja Norra vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Marisa MATIAS  
Marisa MATIAS 

Saidil EP NEWSHUB

 • RT @M_AndersonSF: Long Live International Solidarity Meeting with Portuguese MEP @mmatias_ & head of Bloco International dept about ongoing links with SF international dept @sinnfeinireland once I am kicked out against the will of the majority of the ppl Brexit is bad for us all #Time4Unity https://t.co/RDlMcTR3iU 

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 
 • RT @M_AndersonSF: Long Live International Solidarity Meeting with Portugees MEP @mmatias_ & head of Bloco International dept about ongoing links with SF international dept @sinnfeinireland once I am kicked FG out against the will of the majority Brexit is bad for us all #Time4Unity https://t.co/BHTOZiSZLr 

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 
 • RT @AnaMartinsGomes: Sentença no processo q Isabel dos Santos me moveu: “Assim sendo, face caso concreto, direito à liberdade expressão e informação da requerida deverá prevalecer s/ os direitos de personalidade (reputação e bom nome) da requerente, indeferindo-se por isso a providência requerida.”

  Üles pandud:  
  kuupäeval twitter 

Kontakt