Iliana IVANOVA : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 31-12-2012 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 31-12-2012 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaaria)

Aseesimees 

 • 29-09-2009 / 10-12-2012 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 15-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 23-01-2012 / 10-12-2012 : Eelarvekontrollikomisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 08-10-2009 / 14-10-2009 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-01-2012 / 31-12-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 11-12-2012 / 31-12-2012 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 16-09-2009 / 19-12-2011 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks
 • 20-12-2011 / 31-12-2012 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 27-11-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 28-03-2012 / 31-12-2012 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon
 • 28-11-2012 / 09-12-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 10-12-2012 / 31-12-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelevalve kohta  
- CONT_AD(2012)489355 -  
-
CONT 
ARVAMUS Uuenduslikud rahastamisvahendid seoses järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga  
- CONT_AD(2012)486170 -  
-
CONT 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduainete kohta  
- IMCO_AD(2012)478334 -  
-
IMCO 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta  
- IMCO_AD(2012)489699 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Kas ELi ja Hiina vaheline kaubandus on tasakaalust väljas?  
- IMCO_AD(2011)469725 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- IMCO_AD(2011)456803 -  
-
IMCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Uute liikmesriikide kodanike suhtes kehtivate tööjõu vaba liikumise piirangute kõrvaldamine  
- P7_DCL(2010)0023 - Kehtivuse kaotanud  
Corina CREȚU , Daciana Octavia SÂRBU , Ioan ENCIU , Evgeni KIRILOV , Iliana IVANOVA  
Algatatud : 19-04-2010
Tähtaeg : 09-09-2010
Allakirjutanute arv : 81 - 09-09-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon