• Damien   ABAD  

Damien ABAD : Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Üleilmastumise ajastu tööstuspoliitika  
- IMCO_AD(2011)452595 -  
-
IMCO