• Damien   ABAD  

Damien ABAD : Raportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse stabiliseerimise rahastamisvahend  
- INTA_AD(2012)487793 -  
-
INTA 
ARVAMUS Euroopa koolide süsteem 2009. aastal  
- BUDG_AD(2011)462842 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste tulevik  
- IMCO_AD(2011)440016 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Maa seire Euroopa programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute kohta (2011–2013)  
- BUDG_AD(2010)431174 -  
-
BUDG