Leonardo DOMENICI : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Itaalia)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Regionaalarengukomisjon
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Regionaalarengukomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektide kaitsmise ja säilitamise meetmed  
- P7_DCL(2010)0070 - Kehtivuse kaotanud  
Paolo BARTOLOZZI , Leonardo DOMENICI , Niccolò RINALDI , Helga TRÜPEL  
Algatatud : 20-09-2010
Tähtaeg : 20-12-2010
Allakirjutanute arv : 164 - 20-12-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon