John Stuart AGNEW : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsiooni - Liige
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
  • 20-10-2014 / 15-01-2019 : Vaba ja Otsedemokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige
  • 16-01-2019 / 01-07-2019 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Asendusliige 

  • 14-12-2018 / 15-01-2019 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon