Maria do Céu PATRÃO NEVES : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Social Democrata (Portugal)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalanduskomisjon

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist toetav programm  
- PECH_AD(2011)456671 -  
-
PECH 
ARVAMUS Ühenduse lähenemisviis loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud katastroofide ennetamisele  
- AGRI_AD(2010)438486 -  
-
AGRI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse mereala ruumilise planeerimise ja rannikualade integreeritud haldamise raamistik  
- PECH_AD(2013)514932 -  
-
PECH 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Resolutsiooni ühisettepanek Ühise kalanduspoliitika panus avalike hüvede loomisesse  
- RC-B7-0579/2011  

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Veini lisamine UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja  
- P7_DCL(2013)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Algatatud : 20-05-2013
Tähtaeg : 20-08-2013
Allakirjutanute arv : 132 - 20-08-2013
Kirjalik deklaratsioon: kalad kui ühine hüve  
- P7_DCL(2011)0047 - Vastu võetud  
Guido MILANA , Kriton ARSENIS , Corinne LEPAGE , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Raül ROMEVA i RUEDA  
Algatatud : 30-11-2011
Tähtaeg : 29-03-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 18-04-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0129
Allakirjutanute arv : 390 - 29-03-2012
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu äärepoolseimate piirkondade konkurentsivõime ja uuendustegevuse võrgustik  
- P7_DCL(2011)0034 - Kehtivuse kaotanud  
Nuno TEIXEIRA , Luís Paulo ALVES , Elie HOARAU , Gabriel MATO , Maria do Céu PATRÃO NEVES  
Algatatud : 04-07-2011
Tähtaeg : 04-11-2011
Allakirjutanute arv : 88 - 27-10-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon