• Marta   ANDREASEN  

Marta ANDREASEN : Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) - Seitsmes ametiaeg 

**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja võitlus diskrimineerimise kõigi vormide vastu tööturul  
- P7_DCL(2014)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 75 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Omandiõiguse rikkumine rannikuseaduse alusel Costa Bravas (Kataloonia piirkonnas Hispaanias)  
- P7_DCL(2011)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS I VIES  
Algatatud : 07-03-2011
Tähtaeg : 09-06-2011
Allakirjutanute arv : 202 - 09-06-2011