Marta ANDREASEN : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 22-05-2011 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige
 • 23-05-2011 / 26-02-2013 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees/Juhatuse liige
 • 27-02-2013 / 30-06-2014 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 25-02-2013 : United Kingdom Independence Party (Ühendkuningriik)
 • 26-02-2013 / 30-06-2014 : - (Ühendkuningriik)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Eelarvekomisjon
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 19-04-2012 / 23-05-2012 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 06-10-2009 : Eelarvekomisjon
 • 07-10-2009 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 08-03-2010 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2012 / 26-02-2013 : Petitsioonikomisjon
 • 28-03-2012 / 18-04-2012 : Organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Liidu majanduse juhtimise ja stabiilsuse raamtingimuste parandamine eelkõige euroalal  
- BUDG_AD(2010)448817 -  
-
BUDG 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks  
- CONT_AD(2013)505992 -  
-
CONT 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist  
- BUDG_AD(2013)500600 -  
-
BUDG 
ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne  
- CONT_AD(2013)500404 -  
-
CONT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Küsimused juhatusele, esimeeste konverentsile ja kvestoritele  
Parlamendiliikmed võivad esitada presidendile küsimusi juhatuse, esimeeste konverentsi ja kvestorite ülesannete täitmise kohta. Kodukorra artikli 32 lõige 2

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja võitlus diskrimineerimise kõigi vormide vastu tööturul  
- P7_DCL(2014)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 75 - 17-04-2014
Kirjalik deklaratsioon: Omandiõiguse rikkumine rannikuseaduse alusel Costa Bravas (Kataloonia piirkonnas Hispaanias)  
- P7_DCL(2011)0009 - Kehtivuse kaotanud  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Marta ANDREASEN , Santiago FISAS AYXELÀ , Oriol JUNQUERAS I VIES  
Algatatud : 07-03-2011
Tähtaeg : 09-06-2011
Allakirjutanute arv : 202 - 09-06-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon