Pascale GRUNY : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 14-07-2009 / 23-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
  • 24-07-2009 / 13-12-2010 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 14-07-2009 / 13-12-2010 : Union pour un Mouvement Populaire (Prantsusmaa)

Liikmed 

  • 16-07-2009 / 13-12-2010 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 16-07-2009 / 13-12-2010 : Petitsioonikomisjon
  • 16-09-2009 / 13-12-2010 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige 

  • 16-07-2009 / 13-12-2010 : Eelarvekomisjon
  • 16-09-2009 / 13-12-2010 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon