Magdi Cristiano ALLAM : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 13-12-2011 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 14-12-2011 / 26-01-2012 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees/Juhatuse liige
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Aseesimees/Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 01-06-2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Itaalia)
 • 02-06-2010 / 30-06-2014 : "Io amo l'Italia" (Itaalia)

Aseesimees 

 • 17-09-2009 / 24-04-2012 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 25-04-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31-01-2012 / 28-03-2012 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Alaealiste laste õiguste kaitsmine, et säiliksid tihedad suhted mõlema vanemaga ka vanemate kohtuliku lahutuse või lahuselu korral  
- P7_DCL(2013)0019 - Kehtivuse kaotanud  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Algatatud : 21-10-2013
Tähtaeg : 21-01-2014
Allakirjutanute arv : 54 - 23-01-2014
Kirjalik deklaratsioon: Rasedusdiabeedi vastane võitlus  
- P7_DCL(2013)0010 - Kehtivuse kaotanud  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Algatatud : 09-09-2013
Tähtaeg : 09-12-2013
Allakirjutanute arv : 65 - 10-12-2013
Kirjalik deklaratsioon: Vajadus loobuda eurost ja võtta uuesti kasutusele riikide omavääring  
- P7_DCL(2012)0015 - Kehtivuse kaotanud  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Algatatud : 12-03-2012
Tähtaeg : 14-06-2012
Allakirjutanute arv : 28 - 14-06-2012

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon