Fiorello PROVERA : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Lega Nord (Itaalia)

Aseesimees 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 23-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

Liikmed 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Väliskomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 10-05-2011 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

all-activities 

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu sõlmimise kohta  
- AFET_AD(2014)526104 -  
-
AFET 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta  
- AFET_AD(2014)526103 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Resolutsiooni ettepanek Olukord Egiptuses  
- B7-0148/2014  

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Põllumajandustootjate mõrvamine Lõuna-Aafrikas  
- P7_DCL(2011)0043 - Kehtivuse kaotanud  
Philip CLAEYS , Andreas MÖLZER , Fiorello PROVERA  
Algatatud : 14-11-2011
Tähtaeg : 16-02-2012
Allakirjutanute arv : 48 - 16-02-2012
Kirjalik deklaratsioon: Fukushima Daiichi tuumaelektrijaama töötajate ja tuletõrjujate kangelaslikud jõupingutused  
- P7_DCL(2011)0023 - Kehtivuse kaotanud  
Niki TZAVELA , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Georgios KOUMOUTSAKOS , Fiorello PROVERA  
Algatatud : 09-05-2011
Tähtaeg : 15-09-2011
Allakirjutanute arv : 156 - 16-09-2011
Kirjalik deklaratsioon: Inimõiguste rikkumised Iraanis alates 2009. aasta juuni presidendivalimistest  
- P7_DCL(2010)0053 - Kehtivuse kaotanud  
Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA  
Algatatud : 14-06-2010
Tähtaeg : 14-10-2010
Allakirjutanute arv : 127 - 15-10-2010

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele